La Direcció de Serveis d’Inspecció, de l’Ajuntament de Barcelona, està repartint escrits per sota porta en diferents barris de la ciutat, encoratjant als veïns que denunciïn les sospites d’habitatges d’ús turístic il·legal, facilitant a tal efecte el telèfon gratuït 900 226 226, i el formulari web www.barcelona.cat/incidencies/habitatgesturistics per fer arribar la informació. Amb la col·laboració dels veïns els infractors ho tenen clar…

Leave a Reply