CALENDARI DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER A L’ANY 2017 El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 6 de juny publica l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017: Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2017 les següents:
• 6 de gener (Reis).
• 14 d’abril (Divendres Sant).
• 17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
• 1 de maig (Festa del Treball).
• 24 de juny (Sant Joan).
• 15 d’agost (l’Assumpció).
• 11 de setembre (Diana Nacional de Catalunya).
• 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
• 1 de novembre (Tots Sants)
• 6 de desembre (la Constitució)
• 8 de desembre (la Immaculada)
• 25 de desembre (Nadal).
• 26 de desembre (Sant Esteve).
De les tretze festes esmentades n’hi ha una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable. Al territori d’Era Val d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del 17 de juny, com a Festa d’Aran. A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Leave a Reply