La Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexacció de l’economia espanyola, estableix que l’INE és responsable del càlcul i publicació mensual de l’INDEX DE GARANTIA DE COMPETITIVITAT (IGC). Si en el contracte d’arrendament no s’indica quin serà l’índex de referència pel qual es revisaran les rendes, aquest ja no serà amb l’IPC sinó que serà a través d’un index que crea aquesta llei, anomenat Índex de Garantía de Competitivitat que es publica mensualment. Si aquest índex és negatiu, la revisió serà de zero (0), i si és positiu,  la revisió no podrà mai superar el 2%.

Leave a Reply