Ruth de Tera Álvarez

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (1994), Escola de Pràctica Jurídica ICAB (1996), Col·legiada en exercici per l’ICAB, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ​​núm 23.336.

Des de l’any 1996 ve duent a terme la seva activitat professional com a advocada de GASSIOT ADVOCATS, especialitzada en Dret Administratiu i Urbanisme, amb assessorament, gestió i direcció d’assumptes relatius a llicències municipals i urbanístiques, planejament, gestió urbanística, domini públic, amb especial dedicació a el dret de costes, procediments de responsabilitat patrimonial contra l’Administració, expedients d’expropiació forçosa, expedients sancionadors, recursos contenciós-administratius seguits davant els jutjats i tribunals, entre d’altres.