El Butlletí Oficial de l’Estat del dia 8 d’octubre publica la Resolució de 4 d’octubre de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2017. Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2017 les següents:
• 6 de gener (Reis).
• 14 d’ abril (Divendres Sant)
• 17 d’ abril (Dilluns de Pasqua)
• 1 de maig (Festa del treball)
• 24 de juny (Sant Joan)
• 15 d’agost (l’Assumpció).
• 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
• 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
• 1 de novembre (Tots Sants)
• 6 de desembre (la Constitució)
• 8 de desembre (la Immaculada)
• 25 de desembre (Nadal).
• 26 de desembre (Sant Esteve)
A la Comunitat Autònoma de Catalunya, l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2017 (DOGC de 6 de juny de 2016) disposa que: ” de les tretze festes esmentades … hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve) que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable. A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Leave a Reply