Què fem

Ens dediquem als interessos que empreses i particulars tenen sobre les seves finques i edificacions, i els fem valdre davant els Ajuntaments i altres Administracions, Jutjats i Tribunals; sigui per l’obtenció de les llicències urbanístiques per a la edificació i d’activitats, la tramitació i gestió del planejament urbanístic, la defensa del preu just en les expropiacions, l’assessorament de càmpings, els expedients d’enderroc de finques, els convenis urbanístics, la defensa per infraccions urbanístiques i sancions, contractes d’arrendament i de compravenda, permutes, reclamacions patrimonials i económiques, actuacions al Cadastre, actuacions davant les Administracions per raó de la delimitació de la zona de domini marítimo-terrestre, drets reals i qüestions de dret ambiental i fiscals, entre d’altres.

Historia

JOSEP GASSIOT I MAGRET es va donar d’alta en el Col·legi d’Advocats de Barcelona, el 5 de maig de 1903, tot especialitzant-se en dret civil, amb despatx al Passeig de Gràcia, 39.

El seu fill JOAN GASSIOT I LLORENS es va donar d’alta en el Col·legi d’Advocats de Barcelona el 6 de setembre de 1928, i va establir el seu despatx al carrer de Mallorca, 303.

El seu nét i fill respectiu JOAN GASSIOT I CALVET, es va donar d’alta en el Col·legi d’Advocats de Barcelona el 8 de juliol de 1959. Va començar a treballar en el despatx del seu avi, i l’any 1960 es van unir totes tres generacions en un únic despatx al carrer de Mallorca, 305, que posteriorment van traslladar a l’actual del carrer de Mallorca, 303.

L’any 1987 es va incorporar en JOAN GASSIOT BENET i al cap de pocs anys la seva germana ELISA GASSIOT BENET, constituint la quarta generació consecutiva.

També hi col·laboren altres professionals.

A l’any 2015 com adaptació als nous temps, en Joan Gassiot constitueix l’actual societat professional que dirigeix el despatx, GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P., amb dedicació plena a l’exercici de l’advocacia.

Amb la marca Gassiot Property, en Joan Gassiot constitueix una altra societat dedicada a la intermediació immobiliaria amb oficina també a Platja d’Aro (Girona) per donar un servei complementari als clients.

La nota característica del despatx és, no solament la successió generacional GASSIOT, sinó el fet que aquesta successió s’ha produït també en molts dels seus clients.

Qui som

Joan Gassiot Benet

Col·legiat núm. 15.444 – Any 1987.

Dedicació al sector immobiliari, urbanístic, administratiu i arrendaments de finques.

Altres cursos:

  • Executive program Planificación y gestión de proyectos urbanísticos: APCE 2018
  • Intensive Management for Lawyers: ESADE 2011
  • Diputat de la Junta de Govern de l’ICAB 1994-1997
  • Inscrit a la llista d’àrbitres del Tribunal Arbitral de Barcelona, en especialitat dret immobiliari, urbanístic, i arrendaments.
  • Associat de l’Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, i integrant en diverses comissions de treball.
Descarregar CV

Iolanda Bertrán

Antonio Rodríguez Chacón

Col·legiat núm. 30.216.

Ruth De Tera Álvarez

Col·legiada núm. 23.336.